NAUJIENOS

UAB „RODA“ ĮGYVENDINA DALINAI EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę bei pasiūlyti rinkai inovatyvius produktus, UAB „Roda“ vykdo projektą „Didelio poveikio technologijų diegimas UAB RODA gamybos procesuose“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0010 (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta ir gamybos procese įdiegta didelio poveikio technologijos (DPT), paremtos fotonika ir pažangiomis gamybos sistemomis. Numatomos diegti technologijos įgalins įmonę pradėti inovatyvių produktų – tiek naujo tipo langų, skirtų naujoms rinkoms, kurių šiuo metu UAB „Roda“ negamina, tiek ženkliai patobulintų esamo asortimento langų, pasižyminčius geresnėmis energetinio efektyvumo savybėmis, gamybą. Šios technologijos taip pat leis užtikrinti aukštą inovatyvių produktų kokybę, o darbo našumo augimas ir gamybos kaštų sumažinimas – klientams pasiūlyti konkurencingas gaminamos produkcijos kainas. Visa tai kartu su ilgamete įmonės veiklos patirtimi ir sukauptu know-how, įmonėje įdiegtais kokybės vadybos standartais, gamyboje naudojamomis sertifikuotomis medžiagomis, kvalifikuotu personalu leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 priemonę „DPT pramonei LT+“.

 

Bendra projekto vertė siekia 1 800 000 eurų, iš kurių 576 000 eurų sudaro Lietuvos verslo paramos agentūros lėšos, o 1 224 000 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 m. lapkričio mėn. ir bus užbaigtos 2019 m. gegužės mėn.